top of page

Klachtenregeling

Hoe goed wij ook ons best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Uw kind is bij BSO De Blauwe Rups in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderopvang. Wij vragen u, als u ontevreden bent over een bepaalde gang van zaken binnen onze BSO, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u de klacht met uw mentor bespreekt. Misschien kan het gesprek de klacht meteen wegnemen, of is het bijvoorbeeld nodig afspraken te maken. Als er toch wat meer onderzoek nodig is naar aanleiding van uw klacht, zullen we dit intern bespreken en hier zo snel mogelijk bij u op terug komen.

Heeft u het gevoel dat uw klacht na het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, of wilt u direct de klacht extern indienen, dan kunt u zich wenden tot de externe klachtencommissie:

Geschillencommissie Kinderopvang

Postbus 90600 2509 LP, Den Haag

070-3105310

 

Ook kunt u dit via de website doen: www.degeschillencommissie.nl

bottom of page